Image
Image
Image
Image
Image
Medvirkende: Anita Skrautvol (dans/kostyme), Anja Bibby og Sophie Barth (The Weird Sisters), Mine Nilay Yalcin (regissør), Svakstrømmen ved Oslo teaterskole, og Eivind B. Helgeland (film/klipp).

Visjon – Scenekunstens hus

Her er en oversikt over hvordan Oslo teatersenter brukes i dag, sammenlignet med vår visjon for Scenekunstens hus.

Fra idé til forestilling

Image

Scenekunstens hus vil bli byens møteplass for alle som jobber med å utvikle scenekunst – fra forfattere til regissører, skuespillere, kostymedesignere og scenografer!

Scenekunstens hus skal romme hele prosessen fra idé til forestilling, og ikke bare en periode av scenekunstproduksjonen, som i dag.

Å kunne utvikle alle faser av en prosess på ett sted sparer både tid, penger, miljøet og samfunnet.

Bakgrunn

Noen funn fra vår brukerundersøkelse

Her er noen funn fra vår brukerundersøkelse, vinteren 2021-2022.
Undersøkelsen i sin helhet, ligger her.

61%

ville lagt prøver til OTS oftere med bedre standard og tekniske fasiliteter i øvingsrommene.

60%

ønsker scenerom egnet for visninger / forestillinger.

45%

legger prøvene til annet lokale fordi OTS lokaler er utilstrekkelige.

40%

ønsker kaféfasiliteter.

38%

har behov for å være på OTS oftere, men opplever det ikke er ledige lokaler.

65%

legger prøvene til Oslo teatersenter på grunn av rimelige priser.

65%

bruker Oslo teatersenters lokaler til prøver grunnet sentral beliggenhet.

50%

av foresatte ved Oslo teaterskole mener lokalene er slitte og trange.

100%

av foresatte ved Oslo teaterskole sier deres barn trives meget godt!

Har du behov for å være på Oslo teatersenter oftere, men opplever at det ikke er ledige lokaler?

Ja:

38%

Hender det at du legger prøvene til et annet lokale, fordi lokalene ved Oslo teatersenter er utilstrekkelige?

Ja:

45%

Hva ville fått deg til å legge prøvene til Oslo teatersenter oftere?

Bedre øvelsesrom
(bedre lys, PA-anlegg, blackbox, ventilasjon, springgulv m.m.)

61%

Oslo teatersenter har vokst seg ut over nåværende lokaler og fasiliteter. 
Våre brukere og ansatte opplever vekstsmerter og begrensninger hver dag.

Vi ønsker å imøtekomme våre felles økende behov og tilby mer enn vi kan i dag.
Vi ønsker et kreativt veksthus – Scenekunstens hus!

Bli med oss å skape og realisere dette!
For å kunne gjennomføre det trenger vi gode visjonære samarbeidspartnere.
Ta gjerne kontakt med oss om du har tanker om hvordan Scenekunstens hus kan realiseres.
Velkommen til OTS!

Oslo teatersenter i vekst

Unikt møtested for det frie og frivillige scenekunstfeltet

Fra grasrota til de profesjonelle

ØVINGSLOKALER
500-600 brukere hver uke

En del av Trafo Kunstnerhus

OSLO TEATERSKOLE
Over 100 elever
10 grupper
Oslo ung teaterfestival

SCENEKUNST+
72 teaterkompanier
Oslo fri teaterfestival

Kunstnerisk utvikling og samskapning
Image
Image
ImageImageImageImage

HISTORIE

1975
Amatørteatersenteret i Oslo blir etablert, for å samle og tilrettelegge forholdene for det frivillige teatret i hovedstaden. 

1990
Rampelysfestivalen av og med barn og unge arrangeres for første gang.

2000 
Amatørteatersenteret endrer navn til Oslo teatersenter.
Oslo teaterskole etableres.

2015
Medlemsnettverket og støtteordningen Scenekunst+ blir opprettet.

2019
Oslo fri teaterfestival etableres
(tidligere Teatertreff).

2022
Oslo ung teaterfestival etableres
(tidligere Rampelysfestivalen).

Oslo teatersenter består av tre kjerneområder

1. Scenekunst for og med barn og unge
Et flaggskip for Oslo teatersenter er høy faglig kompetanse innen området scenekunst for og med barn og unge. Oslo teaterskole gir handlingsrom for barn og unges tydelige stemmer, og tilbyr et trygt, profesjonelt rammeverk for å utforske og utøve scenekunst.

2. Faglig ressurssenter
For utøvende scenekunstnere innen et bredt scenekunstfelt tilbyr Oslo teatersenter faglig infrastruktur og bistand, møteplass, utleie av øvingslokaler, utlån av kostymer og scenografi, kurs og arrangementer.

3. Medlemsordning
Scenekunst+ er Oslo teatersenters faglige nettverk og medlemsordning for det frie og frivillige scenekunstfeltet.

Medlemmer har en tettere tilknytning til OTS, med fordeler og eierskap.

ImageImage

Kontakt oss

Har du noen ideer du vil dele med oss
– tanker om finansiering, samarbeid – eller vet du om godt egnede lokaler?
Send oss en melding!
Velg det som beskriver deg best:

    Ditt navn

    Din e-postadresse

    Dine tilbakemeldinger

    For sikkerhets skyld må du dessverre bekrefte at du ikke er en robot:

    Personvern